Alfa Romeo Giulietta TCT gearbox TCU stage3

Alfa Romeo Giulietta TCT gearbox TCU stage3

Dzisiaj możemy zaprezentować modyfikację skrzyni automatycznej TCT.

Ogólnie, skrzynia po naszym przeprogramowaniu pracuje bardziej sportowo, szybciej zmienia biegi.

Możliwości jakie nam daje ingerencja w oprogramowanie TCT:

– “Real Manual” – Kickdown całkowicie wyłączony w trybie ręcznym, wyłączony wymuszony bieg w górę przy obrotach (podobnie jak ręczna skrzynia biegów)
– Niestandardowe punkty zmiany obrotów silnika dla trybu Normal/Sport
– Zwiększenie ograniczników momentu obrotowego powyżej 400Nm
– Zmniejszony czas/limity czasu zmiany biegów, powodujący zmiany typu „DSG”, można zauważyć znaczną poprawę na wykresach Draggy/Racebox.
– Niestandardowy próg obrotów „Launch Control”
– Zwiększone limitery obrotów maksymalnych
– Włączona zmiana biegów w zakrętach (w standardowym oprogramowaniu fabrycznym jest zablokowana)
– Szybsze i mocniejsze sprzęgło włącza się do startu
– Zwiększony moment obrotowy kickdown/żądanie mocy

Modyfikacje skrzyni automatycznej TCT jest dostępne dla sterowników 8TDF/8TDW TCU. Wymagany demontaż jednostki w celu zaprogramowania (nie idzie po OBD).

 

Naszą realizację modyfikacji skrzyni TCT możemy przedstawić w jednej z ostatnich realizacji Alfa Romeo Giulietta Stage3: LINK 

Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair Stage3 >> 339KM 376Nm

 

English:

In general, after our reprogramming, the gearbox works more sportily and changes gears faster.

Possibilities offered by interfering with TCT software:

TCT:

– “Real Manual” – Kickdown completely disabled in manual mode, disabled force shift-up at revlimit (just like manual gearbox)
– Custom engine RPM shift-points for Normal/Sport mode
– Increased various torque limiters above 400Nm
– Decreased gearshifts time/timeouts, resulting in “DSG” like shifts, can’t even notice it in Draggy/Racebox timerun.
– Custom “Launch Control” RPM threshold
– Increased general revlimiters
– Enabled gearshifting in corners (in standard factory software, it is inhibited)
– Faster and harder clutch engage in takeoff
– Increased kickdown torque/power request

Available for 8TDF/8TDW TCU, disconnect and disassemble of unit is mandatory, due to programming protocol limitations.

 

We can present our implementation of the modification of the TCT gearbox in one of the latest implementations of the Alfa Romeo Giulietta Stage3: LINK

Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair Stage3 >> 339KM 376Nm